Funktionärsutbildning den 24 augusti

Den 24 augusti håller vi utbildning för alla nya funktionärer samt grensekreterare.

På funktionärssidan finns nu en uppdaterad funktionärslista och årets funktionärs-PM med viktig information.