Anmälan 2020

Anmälan

Senast 14 augusti till ordinarie pris

www.athleticomp.se

Avgift 80 kr/gren i alla klasser, 200 kr för mångkamp  faktureras klubben i efterhand.